Planering

En stor del av det som skall tryckas levererar kunden till oss som färdigt material. Men vi
hjälper dig gärna, redan i planeringsskedet, oavsett om dina behov är stora eller små, lätta eller
svåra. Det räcker att du berättar åt oss vad du behöver.
Vi har många års erfarenhet av grafisk planering, och vi samarbetar förstås med grafiska planerare
på reklambranschen.