Tryckning & Efterbehandling

Vi har både traditionell offsetteknik och modern digitryckteknik i vår användning. Men tryckandet
är bara en del av processen. Tryckprodukten renskärs efter tryckningen och hos oss lyckas också
många andra efterbehandlingar såsom stiftning, perforering, pregling, limning, numrering, wire
bindning, lackering...